• 5 april, 2024

#214 – Lyckas med kulturförändring och värdegrundsarbete

#214 – Lyckas med kulturförändring och värdegrundsarbete

#214 – Lyckas med kulturförändring och värdegrundsarbete 1000 1000 Michael Alphov

I avsnitt 214 har vi det stora nöjet att sitta ned tillsammmans med Tobias Sturesson från Heart Management för att diskutera viktiga steg för att leda bestående kulturförändring och få värderingar att leva inom en organisation. Tobias belyser vikten av att organisationer måste börja med att ena ledarskapet kring en gemensam kulturvision samt vikten av att kartlägga kulturens nuvarande hälsa. Ett nuläge som, enligt Tobias, är luddigt i många organisationer. Det saknas helt enkelt samsyn över organisationskultur, vilket ofta leder till misslyckade förändringsinitiativ.

Vidare pratar vi om vikten av att skapa ett tydligt fokus för att undvika att sträva efter för mycket och utmaningen med att göra värderingar meningsfulla. Samtalet omfattar även utvecklingen av nya ledarskapsvanor som är avgörande för bestående förändring, med fyra nyckelvanor som grund för framgång enligt Tobias.

Vidare undersöker vi hur värderingar integreras i organisationen, med fokus på berättelser, ritualer, incitament och processer. Avsnittet avslutas med Tobias insiktsfulla råd om hur företag och organisationer kan påbörja denna omvandlingsresa, med betoning på vikten av att förstå den nuvarande kulturen för att skapa den kulturförändring man vill och önskar!

Podden finns överallt där poddar finns som exempelvis Spotify

Trevligt lyssnande!