• 23 mars, 2023

UTMANA, UTBILDA OCH FÖRFLYTTA!

UTMANA, UTBILDA OCH FÖRFLYTTA!

UTMANA, UTBILDA OCH FÖRFLYTTA! 1024 1024 Michael Alphov

UTMANA, UTBILDA OCH FÖRFLYTTA!
– De tre grundpelarna i framgångsrik försäljning

Vad är det alla säljare är ute efter? Jo, att skära igenom bruset – Att nå fram till den man vill nå fram till.

Tänk om det fanns en formel för hur du bör tänka för att lyckas med din försäljning?

Vad säger du om vi säger att det kan ske gör det?

Avsnitt 171 har fullt fokus på just detta då vi diskuterar och går igenom de tre grundpelarna i allt framgångsrik försäljning och dessa är utmana, utbilda och förflytta!

OM du väljer att ”bygga” din försäljning på de tre pelarna, kommer du att positionera dig som en viktig, kanske på gränsen till oersättlig, pusselbit i din kunds utmaningar kring att lösa nya problem!

Länk till Apple podcast

Länk till Spotify 

Trevligt lyssnande!
Michael & Oliver