• 31 mars, 2010

”Ibland blir det inte som man tänkt sig”

”Ibland blir det inte som man tänkt sig”

”Ibland blir det inte som man tänkt sig” 150 150 Michael Alphov

Det kan ju egentligen vara en reflektion över vad som helst för det blir ju ibland inte som man tänkt sig. Problemet är ju vilken handling man gör eller inte gör när det inte riktigt blir som man tänkt sig. Många är helt grymma på att utvärdera och analysera för att utveckla och förbättra det de håller på med medans andra inte ens reflekterar varför gick som det gick.
Interna möten är en sak som ibland inte riktigt blir som man har tänkt sig och några ”problem” som jag tänkte belysa kommer här:
Alla ska alltid vara överens direkt!

Här i Sverige lägger vi stor vikt på att alla ska vara överens och tycka lika vilket ofta går ut över kreativitet och nyskapande. Det kan till och med vara så illa att ingen ifrågasätter rent felaktiga/dumma beslut för känsla över att vara överens är viktigare. Vad kan man då göra?
1. Se uppgiften/problemet från andra sidan! tittar ni från et kund-/ användarperspektiv kan ibland lösningen se annorlunda ut än om ni ser den från ert eget företags håll.
2. Ha inte för stora mötesgrupper – ju större grupp desto enklare att ”smita undan” och inte behöva ha en åsikt. Alla börjar tänka att någon annan ska komma med idéer och lösningar.
3. Ta fram dubbla lösningar genom att dela gruppen i två delar! jämför vad ni kom fram till och ta bästa förslaget.

Diskussioner som aldrig tar slut!

Det är bara att inse, vissa personer gillar att höra sin egen röst och kommer ha åsikter om precis ”allt” bara de får chansen. Lösningen är att tidssätta agendan för att inte ”sväva” iväg där olika personer säger samma sak som den förra talaren. Diskutera, besluta och gå vidare på utsatt tid!

Falsk enighet och submöten!

Ibland tolkas tystnad under möten som samtyckande men direkt mötet är slut så skapas nya ”konstellationer” av den stora mötesgruppen och ett nytt möte börjar. Vi har väl alla hört kollegor säga ”jag gör ändå som jag vill” efter att det fattats beslut på ett möte om hur vi alla ska agera gemensamt inom en viss fråga.
Lösningen är att alla ”måste” säga sin mening under mötet. Tystnad är inte okej om det gäller att besluta i frågor. Uppföljning av fattade beslut på nästa möte ska vara obligatoriskt för att verkligen se att det som beslutas har genomförts.
Givetvis finns det fler problem som kan innebära att det inte alltid blir som man tänkt sig men summeringen av mina tankar är att man har ett stort eget ansvar men också en stor möjlighet till egen påverkan bara man är aktiv och delaktig!
Lycka till med era möten och kör hårt!

// Micke