• 9 januari, 2010

Har ni också märkt att profilanalyser blivit ett viktigt verktyg?

Har ni också märkt att profilanalyser blivit ett viktigt verktyg?

Har ni också märkt att profilanalyser blivit ett viktigt verktyg? 150 150 Michael Alphov

Senaste numret av tidningen shortcut har en artikel som heter ”matcha kollegorna och hitta flytet” vilket innebär att man ska ta hänsyn till de olika profilernas små ”egenheter” och styrkor.
Ämnet är väldigt spännande och jag jobbade starx innan jul med en grupp som var extremt påpassade under året utan att nämna vilka det är. De berättade att samarbetet internt fungerat bra under press då de verkligen tagit hänsyn till gruppens styrkor och svagheter. De hade varit väldigt nogranna och lyhörda i sin kommunikaton internt och externt för att tillgodo och se alla behov hos mottagarna.

Det är ytterligare ett kvitto på att de som är mest framgångsrika inom kommunikation är de som verkligen tänker efter och anpassar beteendet efter vem som är mottagare! Jag ser verkligen fram emot att få jobba vidare med alla intresserade kunder inom detta område för här finns det stor möjlighet till effektivitet och framgång bara alla utnyttjar sin fulla potential och låter andra utnyttja sin fulla potential!

Nu kör vi för ett fantastiskt 2010!