• 14 december, 2015

Vilka (dolda) förväntningar finns på dig när du är ledig?

Vilka (dolda) förväntningar finns på dig när du är ledig?

Vilka (dolda) förväntningar finns på dig när du är ledig? 1024 768 Michael Alphov

[lightbox link=”https://michaelalphov.se/wp-content/uploads/2015/12/semester-ledighet-effektivitet.jpg” thumb=”https://michaelalphov.se/wp-content/uploads/2015/12/semester-ledighet-effektivitet-620×465.jpg” width=”620″ align=”center” title=”semester-ledighet-effektivitet” frame=”true” icon=”image” caption=””]Ännu ett år har snart passerat förbi och det är dags för lite välförtjänt ledighet. Förra veckan genomförde jag steg två av tre i en pågående effektivitetsutbildning för ett stort företag. Den verksamheten, precis som många andra företags verksamhet, stannar inte av bara för att det råkar stå julafton i almanackan. Därför tyckte jag att det var på sin plats att fråga deltagarna om vad som förväntades av dem under deras ledighet.

Det första som hände var att alla, till en början, satt som frågetecken då det var en fråga som de aldrig tidigare fått eller reflekterat över. De var 9 personer i gruppen och alla fick 3-4 minuter på sig att tänka över vad de trodde att deras chefer och verksamheten i övrigt förväntade av dem under deras välförtjänta ledighet.

Tror du att det var ett enhälligt svar när de började redovisa sina tankar? Svaret är ett rungande nej. Det var inte ens nära att de hade samma uppfattning om vilka förväntningar de trodde fanns på dem.

Det var hela spannet från att ”man är aldrig ledig från detta jobbet utan måste vara tillgängligt jämt” till ”att jag svarar aldrig på mail eller telefon när jag har semester”. Du kan tro att detta blev en intressant diskussion!

Nu till kärnfrågan, hur är det på ditt företag? Är du och dina kollegor överens om vad som gäller? Finns det en öppen tydlighet om vad som förväntas eller finns det mängder av uppfattningar som alla tror gäller?

Mitt förslag är att du gör så här:

  1. Ta fem minuter och reflektera över vilka förväntningar du tror att chefen och verksamheten har på dig under din ledighet.
  2. Boka in en avstämning med chefen denna vecka och ta upp vad du kommit fram till.
  3. Diskutera fram vad som gäller, vad som är rimligt gällande tillgänglighet och vad som ska gälla om det är en ”krissituation” dvs. när läget är annat är normalt och de uppsatta spelreglerna inte gäller. Om detta inte görs kommer ”kriskortet” att dras ganska ofta oavsett om det är en verklig kris eller inte.
  4. Nästa steg är att försöka implementera spelreglerna för hela arbetsgruppen och avdelningen vilket kommer innebära en samsyn. Går detta att göra för hela företaget? Ja, är mitt självklara svar men det är inte lika självklart att exakt samma spelregler kan och bör gälla för anställda/avdelningar baserat på olika uppdrag.

Hur gick det då för gruppen jag träffade i förra veckan? Jo, de kom efter en lång och intensiv diskusson fram till hur de ville ha det och alla vara rörande överens om att man ska undvika att kontakta varandra under ledigheten för att man ska få vara just ledig! Jag träffar dem i januari igen så det ska bli riktigt kul att få återkoppling på hur det gick!

Ha en skön och avkopplande semester!

/Michael