• 19 maj, 2022

Så bygger du en förutsägbar säljprocess

Så bygger du en förutsägbar säljprocess

Så bygger du en förutsägbar säljprocess 1024 1024 Michael Alphov
– Hur jobbar du med din säljprocess?
– Har du anpassat dig till att ha en ”modern” process anpassad till det det nya sättet att sälja på?
– Är din säljprocess förutsägbar och vad menas egentligen med förutsägbar?
För att kunna svara på den frågan börjar vi ta det från början – Vad är då det nya sättet?
I takt med att kunderna sitter på mer och mer makt och kommer bättre förberedda till alla säljmöten behöver vi som säljare bli bättre på att förutse och optimera våra säljprocesser. Allt för att kunna möta kunderna där de verkligen befinner sig och vi märker tydligt också att säljklimatet ett annat än innan Coronapandemin.
Den viktiga frågan blir därför givetvis – Hur bygger man då en förutsägbar säljprocess?
I avsnittet pratar vi igenom en tydlig checklista som på ett snabbt snabbt och strukturerat sätt kan hjälpa dig förstå hur du ligger till utvecklingsmässigt med din försäljning.
Det handlar om totalt fem steg som börjar i ”Ad-Hocfasen och slutar med att du har en förutsägbar säljprocess och ör att ta dig till sista fasen behöver du ha koll på:
➡️ Vad definierar de olika faserna?
➡️ Hur bör och ska man göra för att komma till nästa nivå?
➡️ Måste man gå igenom alla nivåer eller finns det en ”fast track” om man gör saker rätt från början.
Givetvis blir det en total genomgång av de olika stadierna så lyssna, ta till dig det du behöver och gör sen det du behöver göra för att komma så nära en förutsägbar process som möjligt!