Workshops

Ta första steget mot en effektivare, roligare och enklare vardag!

Workshops är ett mycket bra sätt att komma igång med sitt utvecklingsarbete då teori och praktik blandas under dagen. Allt för att ge störst och bäst effekt och resultat. Det man kan vara säker på är att när man bokar in Michael som utbildare till nästa kick-off, personalmöte, konferens, kundaktivitet etc. är att får man en föreläsare med stor kunskap, bred erfarenhet samt med en stor passion för att effektivisera och förenkla saker för att nå ännu större framgång.

Workshops finns inom olika ämnen men det övergripande målet med alla är att deltagarna ska få mängder av nya insikter och verktyg som är direkt användbara i vardagen. Allt  genomförs på ett pedagogiskt, lättsamt och inspirerande sätt där ”igenkänningsfaktorn” är hög och skratt blandas med allvar.

Detta kan man förvänta sig när man bokar en workshop

  • Snabb kommunikation innan och under planeringen av dagen.
  • Ett möte alternativt ett telefonmöte för att säkerställa behov, syfte och mål med att genomföra workshopen.
  • En anpassad workshop baserad på resultatet av mötet som beskrivs ovan.
  • Anpassat material finns att ladda ned för alla deltagare efter den genomförda workshopen.
  • Uppföljning genomförs för att säkerställa att allt blev som förväntat.