• 17 januari, 2020

Tid är inget man får utan TAR

Tid är inget man får utan TAR

Tid är inget man får utan TAR 1024 1024 Michael Alphov

Alla, verkligen alla som lever har exakt lika mycket tid men ändå verkar det som vissa har mer än andra. Är inte detta väldigt märkligt?  Varför är vissa mer stressade än andra och varför hinner vissa med mer än andra

Har du tillräckligt med tid? 

Ställ den frågan till 100 personer i din närhet och jag tror att du kommer att få många nej som svar. Varför är det så borde följdfrågan vara och svaren kommer nog inte skilja sig så speciellt mycket åt. De flesta kommer nog svara att de inte vet varför de har för lite tid och det är precis min reflektion också efter ha diskuterat ”tidsfrågan” med människor de senaste 10 åren. Ja, inte bokstavligen men ni fattar vad jag menar…

De flesta är (o)lyckligt ovetande 

Hur håller koll har du på din tid? Tidsinventerar du? Gör du en tidsbudget på samma sätt om du gör en ekonomiskt kalkyl över dina inkomster och utgifter eller låter du bara saker hända? 

Många slösar idag bort sin tid på saker och uppgifter som inte är viktiga med följden att de blir besvikna över att de inte hann med att göra de det egentligen ville göra. Men om vi ska vara riktigt ärliga. och det ska vi,  så borde alla personer, som har för lite tid, rannsaka sig själva och titta på hur de disponerar sin tid på riktigt. För ett tag sedan hörde jag en person uttrycka sig oerhört klokt om just tid och bristen på tid. Hon sa att ”tid är inget man får utan man tar” vilket är oerhört klokt anser jag. 

OM du känner att du inte spenderar din tid på rätt sätt är mitt förslag att du kartlägger och dokumenterar din tid under minst en vecka såväl på jobbet som hemma. Vad lägger du tid på under arbetsdag och var anser du dig ha för lite tid för under en arbetsdag? Gällande fritiden så gör du samma sak. Vad av det du lägger tid på privat tillför värde och GLÄDJE och vad är slöseri? 

Utvärdera, reflektera och justera och ta tillbaka maten över din tid istället för att slösa bort densamma. 

Nu kör vi!

-Michael