• 13 september, 2019

Tanketid – Därför borde du ha mer tanketid i din agenda

Tanketid – Därför borde du ha mer tanketid i din agenda

Tanketid – Därför borde du ha mer tanketid i din agenda 1024 1024 Michael Alphov

Beslut ska fattas. Stora projekt ska drivas framåt och massor av små saker ska klaras av. Möten ska bokas och mötet ska hållas. Dag ut och dag in. På detta kommer allt som du ska göra utanför jobbet som träna, skjutsa, hämta, laga mat, baka, diska, klippa gräs, umgås med vänner, vila, utvecklas….

Känslan av att det ibland blir för mycket kan snabbt infinna sig och kontentan blir då ofta att man försöker skynda på alla saker ytterligare vilket inte alls är rätta melodin utan, oftast, totalt kontraproduktivt. Stressen kommer istället att öka och besluten som fattas kommer allt oftare att bli fel. Följden av det blir att uppgifter görs fel och följden av det är att de måste göras om vilket tar ännu mer tid i anspråk. Var du intre stressad innan så är du det garanterat nu. 

Du behöver stanna upp och ge dig själv tanketid 

Snabbt är inte alltid rätt och tro mig, jag är en av de första att erkänna att jag arbetar och agerar snabbt men det kan faktiskt bli för snabbt med följder som ovan som resultat. Ett bra verktyg för att hela tiden försöka att hålla rätt kurs är att ge sig själv mer tanketid där hjärnan kan vandra fritt. Tankarna kan tänkas klart och tankar som du inte en visste att du skulle tänka kommer att börja tänkas. Utmaningar och frågeställningar som du funderat på länge kommer att lösas enklare och din hjärna kommer vara klarare och rappare. Tanketid ska planeras in i kalendern och jag fattar också att det inte alltid går att bestämma för när man ska ”tänka smart”. Det jag menar, med att boka in, är att du ska ge dig själv chansen till tanketid. 

Själv gör jag nästan alltid min tanketid med en promenad i skogen UTAN lurar i öronen. Du kommer plötsligt att lyssna på ljuden omkring dig och din hjärna kommer att slappna av för att sedan låta tankarna börja vandra. Min uppfattning är att de bästa beslut jag fattat inte har kommit när besluten och lösningar skulle forceras fram i ett konferensrum. 

Hur gör du för att hålla rätt kurs? 

-Michael