• 7 december, 2020

Barack Obama – One voice can change a room

Barack Obama

Barack Obama – One voice can change a room

Barack Obama – One voice can change a room 1024 1024 Michael Alphov

Kommer ni ihåg bilden? Storyn säger att den är tagen i Vita Huset och mannen som f.d. President Obama  gör en, så kallad, ”fist-bump” med ska vara en man anställd som en städare/lokalvårdare i Vita huset. En bild som denna gör mig väldigt glad och då den liten gest eller, som i detta fall, en hälsning kan göra så oerhört stor skillnad. Att behandla sina medmänniskor med respekt. Att inse att vi har olika roller. Någon är(var) president som Mr Óbama och någon städar men kontentan är att båda har viktiga roller för att allt ska fungera.

Min åsikt är att framgång, i företag och organisationer, byggs av starka team som, i sin tur, består av människor som har både respekt och förståelse för att olika roller behövs. Dessa människor har också stor insikt i att de, med sitt eget beteende, är med och påverkar hur andra mår och presterar. Ta bara den enkla gest som Obama gjorde; stärkte eller stjälpte det kollegan i Vita Huset? Ingen svår gissning eller hur?

Olika roller och personligheter är en styrka helt enkelt!

Under mina utbildningar i hur man skapar Effektiva team jobbar vi alltid igenom skillnaden mellan kultur vs. struktur. Enkelt förklarat kan man säga att strukturen i ett bolag, eller i en organisation kan förändras snabbt av en eller ett fåtal personer genom ett styrelsebeslut eller ett beslut i exempelvis en ledningsgrupp. En förändring som dock oftast påverkar och har effekt på alla i organisationen. För att ytterligare förtydliga vad jag menar med struktur så är det frågor och beslut gällande saker som organisation, mål, förmåner, tillsättning av roller och befattningar etc. Lika snabbt som det går att ta olika beslut gällande strukturella frågor så går det ,ofta, lika långsamt att genomföra dessa olika förändringar om de inte accepteras och förstås av ”alla” i organisationen. Det är här företagskulturen kommer in i bilden!

Ett företags kultur bestäms och byggs av ALLA människor som finns i organisationen. Det finns många exempel på hur fina strukturella planer aldrig genomförts därför att idéerna aldrig har fått förankring i organisationen. Med det menar jag inte att man bara kan vägra att göra olika saker bara för att man själv inte tycker att någon annans idé inte vara bra.

Hur jobbar då de organisationer som är framgångsrika med sin kultur och struktur? 

  • De jobbar extremt mycket med att ”leva” sin värdegrund
  • De ger feedback på medarbetares beteenden vs. värdegrunden
  • De har tydliga mål som följs upp för att hela tiden vara på rätt väg
  • Alla har tydliga roller där ansvar och befogenheter är tydligt, förankrat och kommunicerat
  • De kommunicerar och informerar på ett proffsigt sätt för att skapa delaktighet och transparens
  • De har ledare som gör det de sagt att de ska göra
  • Det finns en respekt och förståelse för att alla olika roller behövs. Det som Mr. Obama hade listat ut
  • De har en förståelse för att olikheter är en styrka = Olika är bra. Olika är utveckling!

Mr Obama verkar ha förstått att han, i allra högsta grad, påverkar kulturen och vikten av att ”se alla” och på så sätt göra alla delaktiga. Kulturen ska stödja strukturen och strukturen ska stödja kulturen. Då, först då börjar vi bygga starka team som ger framgång. 

Hur ser det ut hos er? Har ni förstått?

-Michael