• 7 september, 2018

Sluta älta och få ett bättre resultat

Sluta älta och få ett bättre resultat

Sluta älta och få ett bättre resultat 1024 1024 Michael Alphov

”Varför gör du så där, du gör alltid så där!”, ”Jag kan inte detta”, ”sist jag gjorde xx så fungerade det inte och det kommer inte att fungera nu heller”, ”det är ingen idé har jag sagt”, varför gör du ”aldrig” som vi sagt? Fraserna ovan har vi hört massor av gånger och i massor av situationer. Dessutom säger, ofta, samma personer säger samma sak i samma situationer. Detta händer gång efter gång. Du säger samma sak i vissa liknande situationer och du reagerar på samma sätt i vissa situationer.

Varför är det så och varför ältar vi saker? 

Älta. Alla har gjort det och vissa mer än än andra och vissa, så klart, mindre än andra. Att älta kan lätt gå över i gnäll och både du och jag vet att gnäll aldrig tagit någon eller något framåt. Inte en enda millimeter framåt om vi ska vara ärliga utan det leder bara till mer frustration, irritation och ytterligare gnäll….

Ältande innebär också att det har svårt att gå vidare med att hitta en lösning på problemet eller situationen som uppstått. Istället stampas det på samma punkt eller i vissa fall tas, till och med, något eller några steg bakåt i samband med ältandet och detta, förmodligen, samtidigt som flera personer blandats in i ”ältandet” med effekten att fler börjar att älta….

Får man inte ifrågasätta något alls då? 

Klart man får och jag tycker man ska ifrågasätta allt man inte förstår eller saker där man väldigt uppenbart ser att utveckling skulle kunna ske. Man kan heller inte kunna allt och ska inte kunna allt. Dock är utveckling och förändring inte samma sak som gnäll och ältande utan fokus ligger då istället på förbättring och förenkling vilket alltid kommer vara bra. Att ge och ta emot feedback hamnar i samma fack men blandas ofta ihop med kritik, eller att det ältas, då personer som ger feedback missar att fokusera på beteendet och vinsten med förändringen som de vill ska ske. 

Om du  ältar så älta positivt! 

Förstärk och beröm bra prestationer och bra beteenden! Ge beröm i de situationer som uppstår och för de processer som fungerar även om du tycker att de är självklara och logiska. Älta positivt och du kommer vara med och bidra till en positiv kultur istället för en kultur som dränerar. 

 -Michael